ODOO UA


провідник у світ відкритого коду 

оптимального управління підприємствами

 


Що ми робимо і яким чином 

ODOO є найкращим програмним продуктом для управління всіми сферами діяльності організації або підприємства. І ми прагнемо ознайомити український ринок з тим, як правильно використовувати ODOO, а також підготувати більше фахівців для розробки і впровадження ODOO.   

Головною метою Організації є популяризація ODOO в Україні, що спрямована забезпечити стандарти якості в розробці та впровадженні програмного забезпечення ODOO для ефективної реалізації підприємницької та державної діяльності на усіх етапах розвитку. Використання та впровадження ODOO сприятиме  розвитку культури введення бізнесу в Україні та забезпечить підвищення якості знань підприємців у сфері ведення бізнесу.  

Посилання на повний текст Статуту

Маркетинг та PR

Популяризація платформи Odoo ERP, висвітлення її можливостей, підтримка компаній, спеціалістів та рішень пов'язаних з використанням та впровадженням Odoo, на теренах України. 

Навчання та сертифікація


 Створення системи навчання та сертифікації, підтримка  методології.

Впровадження стандартів та систем якості

 Створення та заохочення до використання системи контролю якості щодо процесів розробки, розповсюдження та впровадження програмного забезпечення.

Пошук та залучення фінансування     


для проектів членів організації, що відповідають меті та напрямкам діяльності.

Взаємодія з навчальними закладами

Залучення професорсько-викладацького, аспірантського складу і студентів навчальних закладів до вивчення та використання ODOO. Матеріальна, інформаційна, фахова та методологічна підтримка навчальних процесів при використанні ODOO та программного забезпечення з відкритим кодом. Проведення олімпіад, конкурсів,  хакатонів на базі Вищих Навчальних закладів.

Організація та участь у заходах


Організація та проведення подій, таких як: форуми, конференції, семінари, вебінари тощо, що націлені на популярізацію платформи та просування на ринку членів Організації. Організація участі у заходах партнерів, делегування спікерів, збереження презентаційних матерілів. 

Взаємодія з державними органами та недержавними організаціями


Провадження представницьких функцій у відносинах з державними органами, створення єдиного голосу на ринку, залучення та підтримка відносин з партнерами для спільних проектів, зниження порогу входу для стартапів, сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в Україні.   

Управління знаннями

 Просвітницька діяльність з метою накопичення та систематизація знань, обмін досвідом в галузі впровадження та розробки програмного забезпечення ODOO: створення та ведення Web-порталу, Форуму, Блогів, Часто вживаних питань, бази навчальних документів, тощо. 

Арбітраж

Створення та забезпечення дії системи арбітражу та аудиту для успішного втілення проектів розробки та впровадження програмного забезпечення для управління підприємствами.

Втілення та підтримка проектів членів Організації

  Створення на базі Організації проектного офісу. Адміністрування проектів. Допомога в залученні фінансування для навчальних та дослідних проектів.